Научен календар на Филологическия факултет за 2017 година

А. Симпозиуми и международни конференции със съорганизатор – Филологически факултет

 

Симпозиум „Търновска книжовна школа“

Организатори: Филологически, Исторически и Богословски факултет

27-29 октомври 2017 г.

 

Международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“

Организатори: Исторически и Филологически факултет

26-28 октомври 2017 г.

 

Международна интердисциплинарна конференция „Букви/Писма“ (“Letters”)

Организатори: Филологически факултет, катедра „Англицистика и американистика“ и Българското дружество на англицистите

27-29 април 2017 год., гр. Варна

 

Б. Научни конференции във Факултетския факултет, кръгли маси и научно-практически семинари

 

1. Международна конференция „Езици, култури, комуникации“

Ежегодна конференция на Филологическия факултет

8.-9. юни 2017 год.

 

2. ХІ международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация”

Организатор: Катедра „Съвременен български език“

10-11.11.2017 г.

 

3. ІV международна научна конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”

12-13.05.2017 г.

Организатор: Катедра „Съвременен български език“ (Съвместно с Башкирския държавен университет, по случай 15-годишнишната от сключването на договора за сътрудничество между двата университета)

 

4. ІІІ международна научна конференция "Медии и комуникации на 21. век"

Организатор: Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“

9-10 ноември 2017 г. 

 

5. Научна конференция, посветена на 120 годишнината от рождението на Асен Разцветников

Организатор: Катедра „Българска литература“

м. ноември 2017 г.

 

6. Конференция "Учебникът - образователна стратегия в българското училище"

Организатор: Катедра "Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание"

м. октомври 2017 г.

 

II.4.  Кръгли маси

Интердисциплинарната хуманитаристика: предизвикателства

Организатор: Филологически факултет

8 юни 2017 г.

 

„Преводачът Красимир Петров - духовен мост между две култури“

Организатор: Катедра  „Романистика“

22 март 2017 г.

 

II.5. Научно-практически семинари (стартирали през м. октомври 2016 г.)

 

Методически аспекти на съвременното чуждоезиково обучение

Организатор: Филологически факултет – с участници преподавателите по практически чужд език (от 19 чуждоезикови колегиума)

Периодичност на провеждане: м. февруари, март, април, октомври, ноември 2017 год.

 

III. Студентски конференции, кръгли маси, семинари и конкурси

 

III.1. Периодически провеждани студентски конференции и кръгли маси

 

ХVІІ Международна студентска конференция по балканистика

Организатор: Катедра "Обща лингвистика и старобългаристика"

21 и 22 април 2017 г.

 

Кръгла маса „Езикът като бизнес“ – в рамките на 2. издание на студентски преводачески форум „Трансформации“

м. май

Организатор: Филологически факултет

 

III.2. Студентски семинари

 

Студентски семинар –„Испански език - Фразеология и превод“ , V издание, с участието на гост-лекторите Лаура Суарес Кампос от Университета в Сарагоса, Испания и д-р Веселка Ненкова от Пловдивския университет.

Организатор: Катедра  „Романистика“

април/май 2017 г.

 

Втори семинар по симултанен и консекутивен превод с испански език -  с гост лектор Дора Цветкова, преводач към Посолството на Кралство Испания.

Организатор: Катедра  „Романистика“

март/април 2017 г.

 

III.3. Студентски конкурси, форуми.

 

Трансформации 2017 – студентски конкурс за превод

Организатор: Филологически факултет

М. май 2017 г.

 

Студентски лингвистичен конкурс по френски и испански език -V издание, в рамките на „Mайски дни на ФФ`2017”.

Организатор: Катедра  „Романистика“

април 2017 г.

 

Студентски форум „Франкофония-2016, IX издание.

Организатор: Катедра  „Романистика“

10-20 март 2017 г.

 

Форум на Студентския литературен кръжок „Емилиян Станев”

Организатор: катедра „Българска литература“

м. май


Майски дни на Филологическия факултет (ежегодна традиционна проява, включваща образователни, творчески и културни събития на всички катедри и езикови колегиуми във Факултета).Коментар: Научният календар на Филологическия факултет съдържа конференции и кръгли маси, които се провеждат с периодичност на 2 или 3 години.

Пример: Тематични конференции с издаване на двуезични тематични сборници на Филологическия факултет (ВТУ) и Философския факултет (Ниш). В четна година домакин е Филологическият факултет на ВТУ, в нечетна година домакин е Философският факултет в гр. Ниш, Сърбия. Досега са издадени 13 тематични сборника, а 14. по ред е под печат.

2018 г.

м. май 2018 г.: 15. тематична конференция

СПОДЕЛИ В