Държавни изпити и защити на дипломни работи

До студентите, приключили обучението си в допълнителното модулно обучение – модул „Чужд език“

Уважаеми колеги,

Датите за провеждане на държавния изпит по чужд език в допълнително модулно обучение – модул „Чужд език“ през 2024 г. са:  

  1. 24 февруари 2024 година, 10,00 часа, чуждоезикови центрове;
  2. 13 юли 2024 година, 10,00 часа, чуждоезикови центрове.

Филологически факултет – Деканат


Модулно обучение „Чужд език“ – държавен изпитСПОДЕЛИ В