Държавни изпити и защити на дипломни работиДо студентите, приключили обучението си в допълнителното модулно обучение – модул „Чужд език“

Уважаеми колеги,
Датите за провеждане на държавния изпит по чужд език в допълнително модулно обучение – модул „Чужд език“ през 2023 г. са:   

  1. 25 февруари 2023 година, 10,00 часа, чуждоезикови центрове;
  2. 10 юли 2023 година, 10,00 часа, чуждоезикови центрове.

Филологически факултет – Деканат

Модулно обучение „Чужд език“ – държавен изпитСПОДЕЛИ В