Практики и стажове

Съгласно решение на Факултетския съвет на Филологическия факултет от 13 март 2018 г. (протокол 9) към всички утвърдени и действащи учебни планове в квалификационната характеристика на образователната програма (специалността) се добавя следното изискване за допускане до дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити и удостоверение за участие в стажантска програма в рамките на 90 – 120 часа.

Студентите от различните професионални направления имат разнообразни възможности за стажове и практики чрез партньорските договори и програми, сключени между Великотърновския университет и Филологическия факултет с потребители на кадри.


СПОДЕЛИ В