Втори чужди езици 2018/2019

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ИЗБОР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ИЛИ НА ЕЗИЦИ ОТ НУЛЕВО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА (ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ) и

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА - АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

албански, английски, арабски, гръцки, испански, китайски, корейски, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, френски, японски

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

албански, английски, арабски, гръцки, испански, китайски, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, френски

 ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ

гръцки, китайски, румънски, руски, полски, словашки

СЛАВИСТИКА

полски, словашки

БАЛКАНИСТИКА

албански, гръцки, румънски

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК

английски, гръцки, испански, китайски, немски, румънски, руски, френски, японски

 

БЕЛЕЖКА: Студентите подреждат вторите езици по реда на своите предпочитания. Класирането на кандидатите за съответните втори чужди езици е в зависимост от изявеното желание и според общия бал.

СПОДЕЛИ В