Научен календар на Филологическия факултет за 2018 година

А. СИМПОЗИУМИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ СЪС СЪОРГАНИЗАТОР – ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 1. Научна конференция „Политиката в културата на българи и сърби“ в рамките на 17. Разменно посещение на студенти и преподаватели - 15. Тематична конференция

  Организатори/координатор: катедра „Славистика“ и Философски факултет, Ниш

  Място на провеждане: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  Срок: май 2018 г. (3 – 6 май 2018)


 2. Дванадесети международен симпозиум МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы)

  Организатор/координатор: Катедра „Русистика“

  Място на провеждане: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  Срок: 8 – 12 октомври 2018


Б. НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, КРЪГЛИ МАСИ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ

 

 

 1. НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЪВ ФФ
  1. Международна научна конференция „ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ“ - 55 години Филологически факултет във ВТУ

   Ежегодна конференция на Филологическия факултет (по член 65 ал. 1)

   Организатор: Филологически факултет

   Място на провеждане: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

   Срок: юни 2018 г. (8 – 9 юни 2018)


  2. IV международна научна конференция "Медии и комуникации на 21. век"

   Ежегодна конференция на направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (член 65 ал. 1)

   Организатор: Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“

   Място на провеждане: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

   Срок: ноември 2018 г. (8 – 9 ноември 2018)


  3. Х Международна научна конференция на тема „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“

   Организатор: Катедра „Класически и източни езици и култури“

   Място на провеждане: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

   Срок: ноември 2018 (16 – 17 ноември 2018)


  4. Научна конференция „140 години от рождението на Яворов“

   Съорганизатор: катедра „Българска литература“

   Място на провеждане: Чирпан

   Срок: 14 януари 2018 г.


 2. КРЪГЛИ МАСИ
  1. Кръгла маса „Социални аспекти на хуманитарното образование“

   Организатор: Филологически факултет, юни 2018 г. 

   Място на провеждане: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

   СрокСрок: юни 2018 г. (08 юни 2018)


  2. Кръгла маса „Ботев и българската литература“

   Организатор: катедра „Българска литература“

   Срок: октомври 2018 (12 октомври 2018)


 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ (стартирали през м. октомври 2016 г.)

   

  1. Методически аспекти на съвременното чуждоезиково обучение

   Организатор: Филологически факултет – с участници преподавателите по практически чужд език (от 19 чуждоезикови колегиума)

   Периодичност на провеждане: м. февруари, март, април, октомври, ноември 2018 год.


В. СТУДЕНТСКИ КОНФЕРЕНЦИИ, КРЪГЛИ МАСИ, СЕМИНАРИ И КОНКУРСИ

 

 1. Периодически провеждани студентски конференции и кръгли маси

   

  1. Кръгла маса „Профилът на устния преводач в съвременните условия“ (в рамките на проект „Трансформации 2018 г.)

   Срок: април 2018 г.


 2. Студентски семинари

   

  1. Практически семинар по устен превод (в рамките на проект „Трансформации 2018)

   Организатор: Филологически факултет

   Срок: април 2018


  2. Пети семинар по испанска фразеология (Студентски семинар –„Испански език - Фразеология и превод“ , V издание-2017), с участието на гост-лекторите Лаура Суарес Кампос от Университета в Сарагоса, Испания и д-р Веселка Ненкова от Пловдивския университет.

   Организатор: Катедра „Романистика“

   Срок:10 – 11 май 2018 г.


  3. Трети семинар по симултанен и консекутивен превод с испански език - с гост лектор Дора Цветкова, преводач към Посолството на Кралство Испания.

   Организатор: Катедра „Романистика“

   Срок: 29 – 31 март 2018 г.


  4. Практически семинар „Медии и комуникации“

   Организатор: катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ и външни лектори

   Срок: април 2018 г. (25 април – 31 май 2018 г.)


 3. СТУДЕНТСКИ КОНКУРСИ, ФОРУМИ. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ

   

  1. Трансформации 2018 – студентски конкурс за художествен превод

   Организатор: Филологически факултет

   Срок: май 2018 г. (18 май 2018 – награждаване)


  2. Студентски лингвистичен конкурс по френски и испански език -V издание, в рамките на „Mайски дни на ФФ`2018”.

   Организатор: Катедра „Романистика“

   Срок: април 2018 г.


  3. Студентски форум „Франкофония – 2018, X издание.

   Организатор: Катедра „Романистика“ съместно с Езикова гимназия

   Срок: март 2018 г. (26 – 28 март 2018)


  4. Литературно четене на Студентския литературен кръжок „Емилиян Станев”

   Организатор: катедра „Българска литература“

   Срок: април 2018 г.


  5. „Културни мостове: автори и преводачи, текстове и преводи“

   Организатор: катедра „Славистика“, съвместно с Дружеството на сръбските писатели

   Срок:14-16 март 2018 г.


  6. Театър на маса

   Организатор: Филологически факултет, съвместно с ДМТ „К.Кисимов“

   Срок: октомври 2018 г.


  7. Конкурс за най-добра реклама на Филологическия факултет

   Организатор: катедра „Журналистика и връзки с обществеността“

   Срок: май 2018 г.Г. МАЙСКИ ДНИ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

(ежегодна традиционна проява, включваща образователни, творчески и културни събития на всички катедри и езикови колегиуми във Факултета)

 

 • Ден на Филологическия факултет – 24 май //55 години ФФ

  Организатор: Филологически факултет


 • Ден на италианската култура

  Организатор: Катедра „Романистика“


 • Ежегоден празник на японската култура (май 2018)

  Организатор: Катедра „Класически и източни езици и култури“


 • Дни на полската култура, посветени на 100 години от Освобождението на Полша.

  Организатор: катедра „Славистика“

СПОДЕЛИ В