Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл. 26 от Закона за висшето образование и на чл. 11, ал. 1 от правилника на Филологически факултет, по молба на Декана на същия,

СВИКВАМ

Общото събрание на Филологическия факултет

на 22 ноември 2022 г. (вторник) от 10.00 ч.

в Аулата на Великотърновския университет с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на деканското ръководство за организацията и работата във Филологически факултет в периода 2020 – 2022 г.

Предложения за допълване на дневния ред и писмени въпроси към ръководството ще се приемат до 7 дни преди заседанието.

Начало на регистрацията – 9,30 ч.

Председател на Общото събрание: проф. дн Николай Димитров


СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование, чл. 25, ал. 5 от Правилника на ВТУ, чл. 11, ал. 1 от Правилника за дейността и управлението на ФФ

СВИКВАМ

Общото събрание на Филологическия факултет

на 13 септември 2018 г. (четвъртък) от 10.00 ч.

в Аулата на Великотърновския университет с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

Годишен доклад на Декана на Филологическия факултет за периода от септември 2017 г. до септември 2018 г.  (съгласно чл. 25, ал. 4, т. 4 от Правилника на ВТУ, чл. 12, ал. 1, т. 4 от Правилника за дейността и управлението на ФФ).

Начало на регистрацията  –  9.30 ч.

Материалите по дневния ред ще бъдат публикувани предварително на интернет-страницата на Филологическия факултет (съгласно чл.11, ал. 2 от Правилника за дейността и управлението на ФФ).

   

Зам.-председател на Общото събрание на Филологическия  факултет:      

(доц. дн Янка Коева)

СПОДЕЛИ В