РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ ПО ВТОРИ ЕЗИЦИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКАПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, БЪЛГАРСКИ И ЧУЖД ЕЗИК, БАЛКАНИСТИКА

Разпределението е въз основа на желанията и формирания бал. Деканатът на Филологическия факултет поздравява всички първокурсници за направения избор и им пожелава успешно следване във Великотърновския университет!

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС ПО ВТОРИ ЕЗИК

 

 

 

 


СПОДЕЛИ В