ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Учебни програми за избираемите и факултативните дисциплини 2017/2018

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Дисциплина

Преподавател

АНАЛИЗ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ФОРМАТИ

проф. д-р Николина БУРНЕВА

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

доц. д-р Христина ХРИСТОВА

ГЕОПОЛИТИКАТА ПО ПЪТЯ НА КОПРИНАТА ОТ ДРЕВНОСТТА ДО 21 ВЕК

доц. д-р Искра МАНДОВА

ЕСТЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МОДЕРНОСТТА

гл.ас.д-р Красимир ХРИСТАКИЕВ

ИНДИВИДУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА ВТОРИ ЕЗИК

гл. ас. д-р Силвия ВЕЛИКОВА

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЕСЕТО

проф. дфн Николай ДИМИТРОВ

ЛИТЕРАТУРА И ПСИХОЛОГИЯ

гл. ас. д-р Мая АНГЕЛОВА

ЛИТЕРАТУРИТЕ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ – ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛЕН АСПЕКТ

проф. д-р Христо БОНДЖОЛОВ

ПСИХОЛИНГВИСТИКА

проф. дфн Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА

ПСИХОЛОГИЯ НА ЕЗИКА И ОБЩУВАНЕТО

гл. ас. д-р Силвия ВЕЛИКОВА

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

доц. д-р Анелия ПЕТКОВА

СТРАТЕГИИ НА ЧЕТЕНЕТО В СЪВРЕМЕННОТО ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ

проф. д-р Радослав РАДЕВ

УВОД В КУЛТУРОЗНАНИЕТО

проф. д-р Николина БУРНЕВА

ФОЛКЛОР И МИТОЛОГИЯ

проф. д-р Тодор МОЛЛОВ

гл.ас. д-р Светла ДЖИВТЕРЕВА

ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ

доц. дн Владимир ХЪНТОВ


ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дисциплина

Преподавател

БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ШЕДЬОВРИ НА 20 ВЕК

проф. д-р Антония ВЕЛКОВА

гл.ас.д-р Мая АНГЕЛОВА

ЕЗИКОВИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМУНИКАЦИИ

проф. д-р Ценка ИВАНОВА

КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

проф. д-р Илияна ПАВЛОВА

дисциплини на английски език

МАСМЕДИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ – АМЕРИКАНСКИЯТ ОПИТ

гл. ас. д-р Вакрилен КИЛЬОВСКИ

гл. ас. д-р Иван АНГЕЛОВ

МОДЕРНИЗМЪТ В АНГЛОЕЗИЧНИТЕ ЛИТЕРАТУРИ

гл.ас. д-р Ярмила ДАСКАЛОВА

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ

проф. д-р Людмила КОСТОВА

преп. Пейо КАРПУЗОВ

СТРАНОЗНАНИЕ НА САЩ

гл.ас. д-р Вакрилен КИЛЬОВСКИ

гл.ас. д-р Иван АНГЕЛОВ

дисциплини на немски език

КОРЕКТИВЕН КУРС ПО ГРАМАТИКА НА НЕМСКИЯ ЕЗИК

доц. д-р Рада ВАСИЛЕВА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

проф. д-р Людмила ИВАНОВА

ФРАЗЕОЛОГИЯ И КУЛТУРА

проф. д-р Анастасия ПЕТРОВА

дисциплини на китайски език

ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ

гл.ас. д-р Полина ЦОНЧЕВА
ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

преп. Грета ГЕНЧЕВА

ас. Таня ТОПАЛОВА

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК

гл. ас. д-р Бойка НЕДЕВА

ас. Кремена ПОПОВА

РУМЪНСКИ ЕЗИК - факултативно I част
РУМЪНСКИ ЕЗИК - факултативно II част

д-р Силвия МИХАЙЛЕСКУ

РУСКИ ЕЗИК (начинаещи) 3-4 семестър

гл.ас. д-р Магдалена ГАНЧЕВА/

ас. Иван ЗЛАТЕВ

СРЪБСКИ ЕЗИК И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

лектор ас. Сава СТАМЕНКОВИЧ

 

Разпределение на студентите по избираеми и факултативни дисциплини 2017/2018
СПОДЕЛИ В