Конкурс по превод „Трансформации“

Традиционният конкурс по превод се организира от Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 2016 г. Той е насочен към студенти и ученици в България и чужбина и се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът предвижда

ПРЕВОД НА ЧУЖДИ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
(за студенти и ученици от България)

ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ НА ЧУЖД ЕЗИК
(за изучаващи български език извън България)

Текстовете, които се предлагат за превод от чужд език на български език, са на един от следните 20 езици, които се изучават във Филологическия факултет: английски, албански, арабски, български, гръцки, италиански, испански, китайски, корейски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски, хърватски, френски, японски. На изучаващите български език и култура извън България за превод на чужд език са предложени текстове от български автори, които се честват в културния календар на съответната година. Участниците имат възможност да избират рубриката и езика за превод според интересите и уменията си.

Поради нарасналия интерес и признанието за популярността и авторитета на конкурса екипът на Конкурса е в добро партньорство с външни организации и институции, подкрепящи идеята и целите му.

Конкурсното жури се състои от висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, чуждестранни лектори във Филологическия факултет на Великотърновския университет, както и асоциирани преподаватели от други образователни и културни институции.

СПОДЕЛИ В