Програма за празника на ПБФ – 2019

25.03.2019 г., Празника на Православния богословски факултет

Проф. д-р Петко Ст. Петков представи лекция „Националната кампания за възстановяване исторически утвърденото и традиционно име на върха „Свети Никола“ (зала 13, 11 блок на ВТУ).

Доц. д-р Миглена Прашкова презентира „Реставрация на стенописите в църквата „Св. архангел Михаил“ в гр. Рила“ (зала 13, 11 блок на ВТУ).

СПОДЕЛИ В