Програма за празника на ПБФ – 2023

На 24.03.2023 г. от 14:00 ч. в Православния център „Проф. Тотю Коев“ беше открита изложбата „Дарението на проф. д-р Любен Прашков“, която представя книги от личната библиотека на проф. Прашков с автографи от видни български и чужди учени и част от живописните платна на учения, чиято първа специалност е „Живопис“. Събитието е организирано от катедра „Църковни изкуства“ към Православния богословски факултет и Информационно-библиотечния и издателски комплекс при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Приветствие към г-н Кирил Прашков и неговата съпруга г-жа Ярослава Бубнова, дарители на личната библиотека на проф. Любен Прашков, както и скромен дар от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов, поднесе проф. дн Вихрен Бузов, заместник-ректор по управление на качеството и акредитацията, който сподели и лични впечатления от проф. Прашков като преподавател.

На откриването присъстваха студенти, докторанти и преподаватели от Православния богословски факултет. Свои впечатления и мисли споделиха още проф. дн Красимира Мутафова, директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс, проф. д-р Николай Кънев, декан на Историческия факултет, и проф. д-р Миглена Прашкова, племенница на проф. Прашков.

Дарителите получиха от проф. Мутафова специалните грамоти на Университетската библиотека за акта на дарителство.

В периода 1992–1999 г. проф. д-р Любен Прашков е преподавател в и ръководител на катедра „Иконография“ към Православния богословски факултет.

Дарението е описано в специален каталог, чийто вариант на хартия беше предоставен на гостите, скоро и онлайн версията му ще бъде достъпна на сайта на Православния богословски факултет. Повече от 1300 тома от личната библиотека на проф. Любен Прашков са дарени на Православния богословски факултет от неговия син – Кирил Прашков. Това е най-голямото дарение, получавано досега в Университетската библиотека.

СПОДЕЛИ В