Студентите от задочна форма на обучение в Православния богословски факултет днес получиха студентските си книжки

Новоприетите студенти от задочна форма на обучение се срещнаха с деканското ръководство и преподавателите, като бяха запознати и със електронната система Е-студент. Първокурсниците посетиха библиотеката на факултета и Православния център „Проф. Тотю Коев“.

СПОДЕЛИ В