Едногодишно обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по религия“

Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за втора поредна година започна едногодишно обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по религия“.

Обучението се осъществява в изпълнение на Национална програма „Квалификация 2020“, приета с решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерски съвет.

Като продължение на доброто сътрудничество между МОН и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Православният богословски факултет извършва обучение на 20 учители (начални учители, учители с придобита професионална квалификация „учител по история“, „учител по философия“ и назначени на трудов договор в училище) за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по религия“.

Конкретните цели на обучението са подобряване на кадровото обезпечаване на системата на училищното образование за реализиране на ценностно ориентирано образование и възпитание и подобряване на обезпечеността на училищата с учители с допълнителна професионална квалификация „учител по религия“.

Очакваният резултат е повишаване качеството на обучението по религия и по-масово изучаване на предмета религия в българското училище.

Ловчанският митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-БП, изпрати поздравление към всички учители, които са част от тази програма. Учителите ще получат като подарък от Св. Синод на БПЦ – Българска патриаршия комплект учебници по религия – християнство – православие от I до V клас.

СПОДЕЛИ В