Редакционна колегия

НачалоИзисквания към авторитеЕтичен кодексРедакционна колегия Броеве EN


Главен редактор:

 • проф. д-р Миглена ПРАШКОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Православен богословски факултет, катедра „Църковни изкуства“)

Зам.-главен редактор:

 • доц. д-р Мариета КОНОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Православен богословски факултет, катедра „Църковни изкуства“)

Членове:

 • проф. д.изк. Елена ПОПОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Православен богословски факултет, катедра „Църковни изкуства“; Институт за изследване на изкуствата – БАН)
 • проф. дн Лаура ДИМИТРОВА (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Визуални изкуства”)
 • проф. д-р Перица ДОНКОВ (Университет на гр. Ниш, Сърбия, Факултет по изкуства, департамент „Визуални изкуства“)
 • доц. д-р Михай КОМАН (Букурещки университет, Румъния, Православен богословски факултет, катедра „Систематическо богословие, литургика и свято изкуство”)
 • доц. д-р Георгиос КОРДИС (Атински университет, Гърция)

Адрес на редколегията:

 • Катедра „Църковни изкуства“,
 • Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
 • ул. „Теодосий Търновски“ 2, 5000 гр. Велико Търново
 • e-mail: churshart.vtu@abv.bg

 • Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
 • ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново
 • (тел.: 062 618 295)

Контакти:

 • адрес:
  • Катедра „Църковни изкуства“,
  • Православен богословски факултет
  • ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”
  • ул. „Теодосий Търновски” № 2
  • гр. Велико Търново
 • тел:
  • +359 62 618243
  • 0878 653444
  • 0889 684145
 • e-mail:
СПОДЕЛИ В