Тюторна система за учебната 2017-2018 година

Академични наставници и групови отговорници по образователни програми и курсове на обучение уч. 2017 – 2018 год.
ПН 2.4 РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ, ОКС „БАКАЛАВЪР“
8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО (ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА)


Образователна програма: ТЕОЛОГИЯ

Форма на обучение: редовна, задочна
Курс Академичен наставник Групов отговорник
1.

докторант Диана Николова nikolova.diana@mail.bg

1. курс  Драгостин Драганов

2.

2. курс  Маргарита Димитрова

3.

доц. д-р Магдалена Легкоступ m_legkostup@abv.vg

3. курс  Кадир Кадир

4.

4. курс  Веселка Йосифова

Образователна програма: ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА

Форма на обучение: редовна
1. докторант Диана Николова nikolova.diana@mail.bg

1. курс Ива Доскова

2.

2. курс Христо Христов

3.

гл. ас. д-р Ваня Николова Сапунджиева todoroni@abv.bg

3. курс  Невена Вачева

4.

4. курс Христо Маргаритов

СПОДЕЛИ В