Научни издания

Департамент "Продължаващо образование и допълнителна квалификация" към ВТУ, съвместно с училище „Бачо Киро“ и „Сдружение за образователни инициативи 19“ - гр. Велико Търново, ежегодно провежда Форум на младите педагогически специалисти от област Велико Търново. Докладите на участниците са публикувани в сборници със заглавия: „Предизвикателствата пред нас“ и „Предизвикателствата пред нас - една година по-късно“, както и в извънредни броеве на научно-методическото списание на Департамента "Образование и квалификация".

СПОДЕЛИ В