Препоръчителна литература по програма 3. Възрастова психология, педагогическа психология, психология на личността

  1. Батоева, Д. „Педагогическа и психологическа диагностика“
  2. Богданова, М. „Да разберем детето със специални потребности“
  3. Димитров, И. „Деца и юноши в криза“
  4. Маджаров, Г. „Детска психология“
  5. Матанова, В., Тодорова, Е. “Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците“
  6. „Ръководство за изследване на детето“, ред. Б. Минчев
  7. Стаматов, Р. “Детска психология“
СПОДЕЛИ В