Препоръчителна литература по програма 2 Теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика

 1. Андреев, М. и др. (2000). Дидактика. Благоевград.
 2. Василева, Ем. (2002). Детето в началното училище. София.
 3. Василева, Ем. (2004). Съвременното начално училище – реалност и перспектива. София.
 4. Витанова, Н. (1992). Детска психология. София.
 5. Гюрова, В., В. Божилова, В. Вълканова, Г. Дерменджиева(2006). Интерактивността в учебния процес. София.
 6. Десев, Л. (2000). Педагогическа психология. София.
 7. Колишев, Н. (2009). Педагогическото умение за достъпно преподаване. Педагогика, 5-6.
 8. Кръстева, А. (2016). Иновации в училищното образование. Пловдив.
 9. Кръстева, А. (2013). Кратки записки по педагогика. В. Търново
 10. Маджаров, Г. (2015). Психология на развитието в детско-юношеска възраст. В. Търново
 11. Николов П., Александрова Н., Кръстев Л. (2003). Педагогическа психология. София.
 12. Петров, П. (1994). Дидактика. София: УИ "Св. Климент Охридски".
 13. Радев, Пл. др. (2003). Педагогика. Университетски учебник. Пловдив.
 14. Радев, Пл.Пл. Легкоступ, А. Александрова. (2011). Основи на училищната педагогика. Пловдив.
 15. Радев, П. (2014). Обща дидактика. Пловдив: Fast print books LTD.
 16. Савова, Ж. (2014). Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси. Просвета.
 17. Савова, Ж. (2013). Тенденции в развитието на образованието и предизвикателства пред ученето и преподаването; подготовката и квалификацията на учителите в условията на „плоския свят”, Сборник СУ-ДИУУ.
 18. Стойков, Ил. (2012). Педагогическа и възрастова психология. В. Тървово.
 19. Тодорина, Д. и др. (2010). Дидактика. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”.
 20. Тодорова, С. (2019). Портфолиото на ученика. Доцимологични функции. Пловдив: Астарта.
 21. Стаматов, Р. (2019). Детска психология. София.
 22. Чавдарова, С. К., В. Делибалтова, Б. Господинов. (2013). Педагогика, СУ „Св. Климент Охридски” София.
СПОДЕЛИ В