Практикум „Работилница за класически витраж“

на тема: КЛАСИЧЕСКИ ВИТРАЖ В САКРАЛНА И СВЕТСКА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

Тематична рамка на работната програма: „Работилница за класически витраж“ се организира от ДЕПОКПС и Катедра „Стенопис“ при Факултета по изобразително изкуство на ВТУ.

Работната програма на „Работилница за класически витраж“ предвижда цикъл лекции, демонстрации и практики.

Тематичният блок обхваща проблеми, свързани с изразните средства и специфичните особености рисуваното стъкло, видове стъкла и шпросни, проблемите на архитектурно-художествения синтез, историческо развитие, като и теми, свързани с техниките при рисуване върху стъкло, инструментариум и материали.

Практико-приложната част от практикума осигурява на завършилите умения за студена обработка на стъкло, техники на рисуване върху стъкло, температурни режими при изпичане на рисунка, както и изготвяне на произведение в техника „класически витраж“.

„Работилницата за класически витраж“ обогатява познанията за техниката, материалите, за инструментите и консумативите, за мястото на витража в съвременната архитектурата, свързани с възможността за успешна професионална и творческа реализация на завършилите обучението.

Форма на обучение: частично присъствена (40 присъствени и 8 неприсъствени часа)

Брой часове и квалификационни кредити: 48 часа (3 кредита)

Време на провеждане: средата на м. януари, началото на м. юни, м. юли, третата седмица на м. септември (при допълнително договаряне на дати)

Ръководител на програмата: доц. Борис Желев Георгиев

Преподавателски екип: доц. Борис Желев Георгиев, гл. ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова, ас. Даниел Георгиев Иванов

Възможност за комуникация: borisjelev@ts.uni-vt.bg, borisjelev@gmail.com

СПОДЕЛИ В