Формиране и повишаване на мотивацията за учене

Тематична рамка на програмата: Теоретичната част включва обучение по следните теми: Мотивация и мотиви. Възрастова динамика на мотивацията за учене. Организация на учебната дейност. Кооперативни/групови форми на учебната дейност. Оценка на учебната дейност. Стил на педагогическата дейност на обучаващите. Повишаване на мотивацията за учене чрез приложение на интерактивни средства. Практическата част на обучението се състои от: проучване на научна литература, свързана с теоретичната част на обучението; представяне на конкретни идеи от собствената педагогическа практика с цел повишаване на мотивацията за учене.

Предназначение: за млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: целогодишно по договаряне на дати

Програмата завършва с: курсова работа с представяне на конкретни идеи от собствената педагогическа практика за повишаване на мотивацията за учене.

Ръководител на програмата: доц. дн Янка Илиева Коева

Възможност за комуникация: janka_koeva@abv.bg

СПОДЕЛИ В