Технологични инструменти за създаване на динамично учебно съдържание

Тематична рамка на програмата: Курсът е насочен към формиране на умения и компетенции, свързани с ефективно планиране и провеждане на обучение, подпомогнато от съвременни електронни технологии. Обучението включва създаване и редактиране на образователни презентации с използване на различни софтуерни и хардуерни средства, интегриране на мултимедийни и интерактивни елементи (видео, изображения, звук и др.) в електронните уроци. Ще бъдат разгледани основните аспекти, които са важни при избора на обучаваща електронна форма и нейното прилагане – психологически, педагогически, методически, организационни.

Предназначение: за педагогически специалисти по всички учебни предмети

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: разработване на дидактически дигитални материали с приложените инструменти

Ръководител на програмата: доц. д-р Марияна Иванова Николова

Възможност за комуникация: mnikolova_vt@abv.bg

СПОДЕЛИ В