Терапевтичната функция на изобразителното изкуство

Тематична рамка на програмата: Курсът има задачата да запознае обучаемите със същността и целите на арттерапията и как тя може да се използва в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство.

Предназначение: за учители по Изобразително изкуство 5. – 10. клас, детски и начални учители, ресурсни учители, имащи пета/ четвърта/ трета/втора ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: писмена разработка

Ръководител на програмата: проф. дн Мариана Минчева Гърмидолова

Възможност за комуникация: mariana.moynova@gmail.com

СПОДЕЛИ В