Професионално портфолио на учителя – технология на изграждане

Тематична рамка на програмата: Формиране на знания за професионалното развитие и портфолиото на учителя по география в контекста на новите нормативни документи в българската образователна система и знания за съществуването на система от международни, национални и регионални обединения на учителите по география – обмяна на опит, идеи, ресурси и проектни дейности. Надграждане на компетенциите за конструктивно, критично мислене, и умения за саморефлексия.

Предназначение: за учители от всички предметни области, имащи  пета/четвърта/трета/втора ПКС или са млади учители без ПКС; учители-ментори

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: месец юни или септември (по договаряне на дати)

Програмата завършва с: писмена разработка

Ръководител на програмата: проф. дн Стела Малчева Дерменджиева

Възможност за комуникация: s.malcheva@ts.uni-vt.bg; stela.dermendzhieva@mail.bg

СПОДЕЛИ В