Професионално електронно портфолио на учителя

Тематична рамка на програмата: Курсът е насочен към формиране на умения и компетенции, свързани със създаване на съдържание в електронна форма на професионално учителско портфолио. Разглеждат се елементите на портфолиото като инструмент за оценка и самооценка на педагогически специалисти, с цел адекватно отразяване на постиженията на всеки учител. Курсистите усвояват инструменти от информационните технологии, които представят портфолиото в електронна форма. Резултат от курса е самостоятелно създадено професионално портфолио в електронен вид.

Предназначение: за учители по всички учебни предмети (подходящ е за цели колективи).

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: разработване на професионално портфолио на учителя в електронен формат

Ръководител на програмата: доц. д-р Марияна Иванова Николова

Възможност за комуникация: mnikolova_vt@abv.bg

СПОДЕЛИ В