Проектите като образователна технология

Тематична рамка на програмата: Курсът е насочен към изясняване на иновационните политики за концепцията на образованието чрез активно учене. Използването на проектите като образователна технология има за цел да усъвършенства уменията на учениците чрез правене, като ги накара ангажирано и задълбочено да интерпретират задачите за създаване на реален продукт, използвайки натрупаните знания. В технологично отношение акцентът е върху модели, сценарии и целенасочено организирани ситуации. Чрез образователните проекти, учениците чрез преживяване, правене, работа в екип придобиват и овладяват трайни знания, умения и компетенции.

Предназначение: за учители по всички учебни предмети (подходящ е за цели колективи).

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: разработване на модел на сценарий за образователен проект за ученици

Ръководител на програмата: доц. д-р Марияна Иванова Николова

Възможност за комуникация: mnikolova_vt@abv.bg

СПОДЕЛИ В