Преподаване и учене с невродидактика

Тематична рамка на програмата: Теоретичната част включва: невробиология и невродидактика, процесът на учене от невробиологична гледна точка, типове учещи, факторите „пол“ и „възраст“ при изучаване на чужди езици, невродидактика в обучението. Практическата част на обучението се състои от: проучване на научна литература, свързана с теоретичната част на обучението; презентация или писмена разработка по избрана тема от програмата с включен  допълнителен теоретичен/информативен материал.

Предназначение: за млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: целогодишно по договаряне на дати

Програмата завършва с: презентация или писмената разработка по избрана тема от програмата с включен  допълнителен теоретичен/информативен материал

Ръководител на програмата: доц. дн Янка Илиева Коева

Възможност за комуникация: janka_koeva@abv.bg

СПОДЕЛИ В