Повишаване на дигиталната компетентност на съвременният учител - създаване на дигитално учебно съдържание

Тематична рамка на програмата: В рамките на обучението учителите се запознават с най-новите педагогическите теории, свързани с изграждане на дигитално съдържание в различни медийни формати и формират знания и умения за прилагане на някой интересни софтуерни инструменти, подходящи за учители.

Предназначение: за учители по всички учебни предмети, за всички класове, с и без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: изпълнение на приложна задача

Ръководител на програмата: доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова

Възможност за комуникация: s.lazarova@live.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В