Наставничество в образованието

Тематична рамка на програмата: 1. Наставничество на млади учители; 2. Форми и модели за наставничество; 3. Изисквания към наставника и наставлявания. Основни функции на наставника; 4. Изготвяне на план за наставничество.

Предназначение: за начални учители, млади учители и учители-наставници на стажант-учители, млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: писмена разработка по предварително зададена тема

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева

Възможност за комуникация: mariela_vt@abv.bg; mariela@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В