Мотивация за труд и професионален стрес при учителите

Тематична рамка на програмата: Мотивация за труд и професионален стрес при учителите /мотивационен тренинг за осъзнаване и осмисляне на процесите на мотивация, потребности и овладяване на стреса в учебно-възпитателната среда, копинг-стратегии/.

Предназначение: за учители от всички образователни степени и направления, имащи  V ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: самостоятелна работа, разработена по месторабота с реалното участие на ученици /учители, директори/.

Ръководители на програмата:

проф. дн Красимира Петрова Колева-Минева

проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова

Възможности за комуникация:

проф. дн Красимира Петрова - kraska_vt@abv.bg

проф. д-р Велислава Чавдарова - v_chavdarova@mail.bg

СПОДЕЛИ В