Менторството като двустранен педагогически процес

Тематична рамка на програмата: Програмата е насочена към запознаване, разбиране и прилагане на менторството като двустранен процес. Чрез менторството наставник и наставляван имат възможността да развиват педагогическите си умения и практики. Менторството е приложимо като стратегия за развитие и по своята същност е неформален процес.

Предназначение: за учители по всички учебни предмети, имащи ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: презентация

Ръководител на програмата: проф. д-р Милена Величкова Алексиева

Възможност за комуникация: milena.alexieva@gmail.com

СПОДЕЛИ В