Изобразително изкуство и художествено образование

Тематична рамка на програмата: Курсът има за цел да запознае обучаемите с основни етапи в историческото развитие на художественото образование, имащи пряко влияние върху съвременната теория и практика на обучението по изобразително изкуство в училище.

Предназначение: за учители по Изобразително изкуство 5. – 10. клас, детски и начални учители, ресурсни учители, имащи пета/ четвърта/ трета/втора ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: писмена разработка

Ръководител на програмата: доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

Възможност за комуникация: marisha@mail.bg

СПОДЕЛИ В