Ефективно взаимодействие между образователната институция и семейството

Тематична рамка на програмата: Програмата е насочена към анализиране на стереотипни и предразсъдъчни навични модели на отношения, които възпрепятстват продуктивността на интеракцията „образователната институция -семейство”; към идентифициране на предпоставките за диалогизиране и партниране на учителската и родителската общност с цел преодоляване на дисфункционалната комуникация между учители и родители; към развиване на умения за ефективна комуникация между представителите на семейството като система и на училището като институция.

Предназначение: за учители от всички предметни области, имащи ПКС и за млади учители

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: през учебната година

Програмата завършва с: решаване на казус

Ръководител на програмата: проф. д-р Даниела Христова Тасевска

Възможност за комуникация: taseffska@gmail.com

СПОДЕЛИ В