Актуална учебна документация в средното училищно образование. Работа с данни, съобразно държавните образователни изисквания

Тематична рамка на програмата: Целта на обучението е запознаване с актуалните промени на учебната документация в средното училище, отразени в Закони, Наредби и  поздаконови рамки. Изграждане на подходи при прилагането им и практически стъпки, подпомагащи дейността на учителя като администратор. Начини за достъп до платформи и инструменти за създаване, актуализиране, проследяване и архивиране на дигитални документи, които се използват в ежедневната дейност на преподавателя и администратора, работа с електронен дневник.

Предназначение: за учители, възпитатели, пом.-директори, администратори, психолози, логопеди.

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: проектна разработка - обективното доказателство за документиран резултат от неприсъствените академични часове

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Гергана Виолетова Маркова

Възможност за комуникация: gerganavioletova@abv.bg

СПОДЕЛИ В