Новини

Връчване на удостоверения

Проф. д-р Радослав Радев – Директор на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, имаше удоволствието да връчи удостоверенията от първото проведено обучение с педагогически специалисти от ПУ „Св. Теодосий Търновски“ – гр. В. Търново. Темата на квалификационния обучителен курс е: „Педагогиката на Мария Монтесори за саморазвитието на детската личност“ с лектор проф. дпн Антония Кръстева. По време на дискусия проф. Радев разясни пред учителския колектив структурата и дейностите на Департамента, както и възможностите за бъдещи съвместни обучителни квалификационни курсове.

СПОДЕЛИ В