Такси (актуални към 2023-2024 учебна година)

За обучение по програми за професионално-педагогическа специализация (ППС) на педагогически специалисти (за придобиване на трета ПКС), съгласно Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г. се заплащат такси:

 • 800 лв. за едногодишен курс на обучение (2 такси по 400 лв.) за един участник.
 • 94 лв. за процедурата по дипломирането (с включени 36 лв. за издаване на Свидетелство за професионално-педагогическа специализация).
Превод такса - Специализация (400.00 лв за първи семестър)

По банков път на:

 • БАНКОВА СМЕТКА – ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
   Уникредит Булбанк
   IBAN: BG47UNCR70003124859656
   BIC CODE: UNCRBGSF

  Основание: Такса за ППС - Департамент "ПОДК"

ВАЖНО: Таксите се внасят само по банков път по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Платежният документ трябва да съдържа ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН на специализанта.

СПОДЕЛИ В