График за консултации – летен семестър 2023/2024 г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ на преподавателите

 от  КАТЕДРА „ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

за летен семестър на акад. 2023-2024 г.

                                                                                                                    

Преподавател

Ден

Час

Място

проф. д-р Илиана Павлова Колева

вторник

10:15-12:00

каб. 514

доц. д-р Десислава Андреева Енева

понеделник

12:15-14:00

каб. 552

доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев

понеделник

12:15-14:00

 каб. 514

доц. д-р Христина Атанасова Христова

понеделник

12:15-14:00

каб. 552

доц. д-р Александър   Маринов Ковачев

петък

14:15-16:00

Корпус 4

гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов

вторник

16:15-18:00

ВТУ РАДИО

гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова

четвъртък

12:15-14:00

каб. 205

гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

петък

08:15-10:00

каб. 516

ас. д-р Стефка Николаева Чернева

вторник

8:15-10:00

каб. 516

                   


СПОДЕЛИ В