График за консултации – зимен семестър 2023/2024 г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ с преподавателите

от  КАТЕДРА „ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

за зимен семестър на акад. 2023-2024 г.

                                                                                                                    

Преподавател

Ден

Час

Място

проф. д-р Илиана Павлова Колева

сряда

14:15-16:00

каб. 514

доц. д-р Десислава Андреева Енева

четвъртък

16:15 – 18:00

каб. 552

доц. д-р Иво Стефанов Инджов

сряда

14:15- 16:00

каб. 514

доц. д-р Стефан Серезлиев

понеделник

12:15 – 14:00

каб. 514 (предварителна уговорка  по имейла)

доц. д-р Христина Атанасова Христова

вторник

12:15-14:00

каб. 552

доц. д-р Александър   Маринов Ковачев

понеделник

14:15-16:00

каб.516

гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов

сряда

08:15-10:00

ВТУ Радио

гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова

понеделник

12:15-14:00

каб. 205

гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

сряда

08:15-10:00

каб.516

ас. д-р Стефка Николаева Чернева

четвъртък

10:15 – 12:00

каб. 516


СПОДЕЛИ В