График за консултации – зимен семестър 2022/2023 г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ с преподавателите

 от  КАТЕДРА „ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

за зимен семестър на акад. 2022-2023 г.

Преподавател

Ден

Час

Място

проф. д-р Илиана Павлова Колева

сряда

14:15 – 16:00

каб. 514

доц. д-р Иво Стефанов Инджов

понеделник

10:15 – 12:00

каб. 514

доц. д-р Стефан Серезлиев

понеделник

14:15 – 16:00

каб. 514

доц. д-р Христина Атанасова Христова

сряда

10:15-12:00

каб. 552

доц. д-р Александър   Маринов Ковачев

понеделник

10:15-12:00

каб.516

гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов

понеделник

12:15-14:00

каб. 552

гл. ас. д-р Десислава Андреева Енева

четвъртък

16:15 – 18:00

каб. 552

гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова

петък

12:15-14:00

каб. 552

гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

вторник

14:15-16:00

каб.516

ас. д-р Стефка Николаева Чернева

сряда

12:15 – 14:00

каб. 516

СПОДЕЛИ В