График за консултации – зимен семестър 2020/2021 г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ с преподавателите  от  КАТЕДРА „ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

за зимен семестър на акад. 2020-2021 г.

Преподавател

Ден

Час

Място

проф. д-р Илиана Павлова Колева

вторник

12:15 – 14:00

каб. 514

проф. д-р Лъчезар   Георгиев Георгиев

четвъртък

14:15 – 16:00

каб.516

доц. д-р Иво Стефанов Инджов

понеделник (1,3)

12:15 – 14:00

     каб. 514

доц. д-р Христина Атанасова Христова

сряда

14:15 – 16:00

каб. 552

доц. д-р Александър   Маринов Ковачев

вторник

12:15 – 14:00

каб. 516

доц. д-р Живка Василева Радева

сряда

10:15-12:00

каб. 516

гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов

петък

12:15 – 14:00

каб. 103, ВТУ радио

гл. ас. д-р Десислава Андреева Енева

четвъртък

12:15 – 14:00

каб. 552

гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова

сряда

12:15 – 14:00

каб. 205

гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

четвъртък

10:15-12:00

каб.516

ас. д-р Стефка Николаева Чернева

понеделник

10:15-12:00

каб. 516


СПОДЕЛИ В