График за консултации – зимен семестър 2019/2020 г.

Преподавател

Ден

Час

Място

проф. д-р Илиана Павлова Колева

вторник

14:15 – 16:00

каб. 514

доц. д-р Иво Стефанов Инджов

сряда (1,3)

14:15 – 16:00

каб. 514

доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев

сряда (20.11. 04.12. 18.12.)

16:15 – 18:00

Славистичен център

доц. д-р Христина Атанасова Христова

сряда

12:15 – 14:00

каб. 552

гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов

петък

12:15 – 14:00

каб. 552

гл. ас. д-р Десислава Андреева Енева

четвъртък

14:15 – 16:00

каб. 552

гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова

сряда

12:15 – 14:00

каб. 552

СПОДЕЛИ В