Тюторна (наставническа) система за учебната 2023/2024 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ТЮТОРНА (НАСТАВНИЧЕСКА) СИСТЕМА за 2023/2024 учебната година


ОКС „БАКАЛАВЪР“

Образователна програма

прием

курс

Академичен наставник (тютор), отговарящ за студентите през целия курс на обучение

Катедра , от която е тютора

Педагогика на обучението по математика и информатика

2023

1

Ас. Нели Николаева Василева

Компютърни системи и технологии

2022

2

Гл. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева

Алгебра и геометрия

2021

3

Ас. Росен Хинов Ангелов

Математически анализ и приложения

2020

4

Гл. ас. д-р Теодор Ангелов Калушков

Компютърни системи и технологии

Информатика

2023

1

Гл. ас. д-р Георги Светлинов Шипковенски

Компютърни системи и технологии

2022

2

Ас. Валентин Боянов Тонков

Информационни технологии

2021

3

Доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Информационни технологии

2020

4

Ас. Александър Пенчев Андонов

Математически анализ и приложения

Компютърни науки

2023

1

Гл. ас. д-р Мирослав Димитров Петров

Информационни технологии

2022

2

Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Информационни технологии

2021

3

Гл. ас. д-р Милена Емилова Стефанова

Компютърни системи и технологии

2020

4

Гл. ас. д-р Мирослав Димитров Петров

Информационни технологии

Софтуерно инженерство

2023

1

Гл. ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова

Информационни технологии

2022

2

Ас. д-р Даниел Иванов Дамянов

Информационни технологии

2021

3

Гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова

Компютърни системи и технологии

2020

4

Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Информационни технологии

Информационно брокерство и дигитални медии

2023

1

Гл. ас. д-р Васил Бранков Милев

Компютърни системи и технологии

2022

2

Гл. ас. д-р Мирослав Димитров Петров

Информационни технологии

2021

3

Гл. ас. д-р Тихомир Стефано Стефанов

Информационни технологии

2020

4

Гл. ас. д-р Паскал Николаев Пиперков

Математически анализ и приложения

За всяка следваща учебна годна, наставниците водят същите студенти в следващия курс.

Тези, които са водили 4 курс, поемат наставничеството на 1 курс от същата специалност.

ОКС „МАГИСТЪР“

Образователна програма

Академичен наставник (тютор) и ръководител на програмата, отговарящ за студентите през целия курс на обучение

Катедра , от която е тютора

Технологии за обучение по математика и информатика

Проф. д-р Иванка Минчева Георгиева

Алгебра и геометрия

Математика, информатика и информационни технологии

Проф. д-р Иванка Минчева Георгиева

Проф. д-р Марияна Иванова Николова

Алгебра и геометрия

Компютърни системи и технологии

Математика

Доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Математически анализ и приложения

Информатика и информационни технологии

Проф. д-р Марияна Иванова Николова

Компютърни системи и технологии

Математически структури в информационната сигурност

Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Алгебра и геометрия

Информатика. Компютърна мултимедия

Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Компютърни системи и технологии

Информатика. Информационни системи

Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Информационни технологии

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Проф. дн Олег Димитров Асенов

Компютърни системи и технологии

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Компютърни системи и технологии

Уеб технологии и разработване на софтуер

Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Информационни технологии

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Проф. д-р Цветан Георгиев Сивков ,

Доц. д-р Мариана Матеева Петрова

Публичноправни науки, Юридически факултет

Информационни технологии, ФМИ

Дигитални трансформации в бизнеса и образованието

Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Компютърни системи и технологии

Наставниците са определени с решения на факултетния съвет (Протокол № ФД-03-12 от 10.10.2023 г.)

СПОДЕЛИ В