Mандат 2019–2023 г.

Председател:

Секретар:

Членове:

  1. Проф. д-р Димитър Петков Цветков.
  2. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев, член на Факултетна комисия по управление на качеството.
  3. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова.
  4. Представител на студентите:
    • - Йоанна Радкова Ценкова, бакалавърска програма „Информационно брокерство и дигитални медии“, факултетен номер 1909010565.
  5. Представител на потребителските организации:

Комисията е сформирана в съответствие с чл. 4 ал. 2 от Правилник за атестиране на преподавателските, научно-преподавателските и изследователските кадри във ВТУ, на основание решение на факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-9 от 09.09.2019 г.) като помощен орган към факултетния съвет за мандат 2019 г. – 2023 г.

Съставът на комисията е променен с решение на факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-8 от 12.10.2020 г. , Протокол № ФД-03-9 от 10.09.2021 г. и Протокол № ФД-03-4 от 11.04.2022 г.)

СПОДЕЛИ В