Тържествено откриване на академичната 2023/2024 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 ГОДИНА ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА 02.10.2023 Г. ОТ 11:00 ЧАСА ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ В ДВОРА НА РЕКТОРАТА.

СРЕЩАТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СЪС СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 02.10.2023 Г. ОТ 15:00 ЧАСА, ЗАЛА 2, УЧЕБЕН КОРПУС 4 НА ВТУ, УЛ. „АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ“, № 1.

НА СРЕЩАТА ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ И ЩЕ БЪДЕ РАЗЯСНЕНА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС.


ЖЕЛАЯ УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ!


ДЕКАН
НА ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“
ДОЦ. Д-Р ИВАЙЛО ДОНЧЕВ

СПОДЕЛИ В