График за провеждане на ликвидационната изпитна сесия за учебната 2022/2023 година (01.09.2023 г. – 10.09.2023 г.)

ГРАФИК за провеждане на ликвидационната изпитна сесия за учебната 2022/2023 година (01.09.2023 г. – 10.09.2023 г.)

Всеки студент следва:

  • – да провери актуалната информация в страницата на факултета (Обучение/изпитни сесии) тук два дни преди насрочената дата.

Преподавател

Дата

Час

Специалност

Дисциплина

Начин на провеждане

Доц. д-р Мариана Петрова

mm_p@abv.bg

m.petrova@ts.uni-vt.bg

01.09.2023 г.

10:00 ч.

За всички

За всички

Присъствено,

корпус 5, зала 522

Гл. ас. д-р Теодор Калушков

t.kalushkov@ts.uni-vt.bg

01.09.2023 г.

10:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 408

Гл. ас. д-р Васил Милев

v.milev@ts.uni-vt.bg

01.0.9023 г.

09:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 405

Проф. д-р Димитър Цветков

d.tsvetkov@ts.uni-vt.bg

02.09.20223 г.

14:00 ч.

за всички

за всички

електронно

Доц. д-р Юлиана Дошкова

j_doshkova@yahoo.com

doskova@ts.uni-vt.bg

01.09.2023 г.

11:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 501

Доц. д-р Тодор Тодоров

todorvt@abv.bg

t.todorov@ts.uni-vt.bg

01.09.2023 г.

08:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4,  зала 502

ас. д-р Петя Белева

p.beleva@ts.uni-vt.bg

01.09.2023 г.

11:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 404

Доц. д-р Емилиян Петков

petkovemiliyan@gmail.com

e.petkov@ts.uni-vt.bg

03.09.2023 г.

10:00ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 501

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

cv.georgieva@live.uni-vt.bg

04.09.2023 г.

11:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 502

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

04.09.2023 г.

09:00 ч.

за всички

Дискретни структури, Дискретна математика

Присъствено,

Корпус 4, зала 401

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

04.09.2023 г.

08:00 ч.

КН, И , ПОМИ

„Линейна алгебра“

Присъствено,

Корпус 4, зала 2

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

04.09.2023 г.

09:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 402,402А

Доц. д-р Иванка Минчева

i.mincheva@ts.uni-vt.bg

04.09.2023 г.

13:00 ч.

за всички

За всички

Присъствено,

зала корпус 5, зала 503

Доц. д-р Любомир Христов

lyubomir.hristov@gmail.com

lubomir.hristov@ts.uni-vt.bg

04.09.2023 г.

10:00 ч.

За всички

По всичко

Присъствено,

Корпус 4, зала 503

Гл. ас. д-р Димо Милев

d_mileff@mail.bg

04.09.2023 г.

11:00 ч.

за всички

за всички

Ректорат 441

Доц. д-р Марияна Николова

m.nikolova@ts.uni-vt.bg

04.09.2023 г.

14:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 501

Проф. д-р Емилия Тодорова

e.todorova@ts.uni-vt.bg

04.09.2023 г. 12:00 ч. За всички За всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 403

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

09:00 ч.

за всички

„Алгоритми и структури от данни“, „Алгоритми върху графи“, „

Присъствено,

Корпус 4, зала 501

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

08:00 ч.

КН, И , ПОМИ, ИБДМ

„Диференциална геометрия“, Геометрия„ „Комплексен анализ“, „Теория на аналитичните функции“, „Математика“

Присъствено,

Корпус 4, зала 2

Доц. д-р Златко Върбанов

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

09:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 402,402А

Гл. ас. д-р Мария Джумалиева- Стоева

m.dzhumalieva@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

09:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 404

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

t.stefanov@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

12:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 405

Доц. д-р Доника Вълчева

d.valcheva@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

11:00 ч.

За всички специалности от Филологически ф-т

За всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 502

Доц. д-р Доника Вълчева

d.valcheva@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

14:00 ч.

За всички специалности от ФМИ

За всички

Присъствено,

Корпус 4,  зала 502

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

m.stefanova@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

10:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 508

Гл. ас. д-р Паскал Пиперков

p.piperkov@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г.

14:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 408

Гл. ас. д-р Мирослав Петров

m.petrov@ts.uni-vt.bg

05.09.2023 г. 14:00 ч. за всички за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 403

Проф. дмн Стефка Буюклиева

stefka@ts.uni-vt.bg

07.09.2023 г.

09:00 ч.

За всички

За всички

Присъствено, зала 502

Доц. д-р Ивайло Дончев

i.donchev@abv.bg

i.donchev@ts.uni-vt.bg

07.09.2023 г.

09:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 401

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

p.byalmarkova@ts.uni-vt.bg

07.09.2023 г.

10:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 405

Гл. ас. д-р Десислава Георгиева

d.georgieva@ts.uni-vt.bg

08.09.2023 г.

09:00 ч.

За всички

За всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 508

проф. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

08.09.2023 г.

08:30 ч.

за всички от ВТУ

за всички

Присъствено,

Корпус 4,  зала 504

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

lexcom@abv.bg

m.galabov@ts.uni-vt.bg

08.09.2023 г.

10:00 ч.

За всички

За всички

Присъствено,

Корпус 4,  зала 501

Проф. Олег Асенов

olegasenovpc@gmail.com

o.asenov@ts.uni-vt.bg

09.09.2023 г.

11:00 ч.

За всички

За всички

Присъствено,

Корпус 4,  зала, 408

проф. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

09.09.2023 г.

08:00

ПОМИ, Враца

„Компютърна математика“

електронно

Проф. д-р Милко Такев

takev@ts.uni-vt.bg

10.09.2023

10:00 ч.

за всички

за всички

Присъствено,

Корпус 4, зала 504

СПОДЕЛИ В