Статията IoT based beehive monitoring system с автори ас. Валентин Тонков и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Информационни технологии“, факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, удостоена с кристална статуетка и грамота за най-добра статия на 24-тата Международна конференция по компютърни системи и технологии, CompSysTech'23

Статията IoT based beehive monitoring system на ас. Валентин Тонков и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Информационни технологии“, факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе удостоена с кристална статуетка и грамота за най-добра статия на 24-тата Международна конференция по компютърни системи и технологии, CompSysTech'23.

Конференцията се проведе на 16-17 юни 2023 г. в Русенския университет и е една от най-престижните в областта на информационните технологии в България. Статиите от нея се публикуват в ACM International Conference Proceeding Series (SJR) и се индексират в SCOPUS и редица други системи за индексиране на научни публикации.


СПОДЕЛИ В