Бронзови медали от Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ (CompMath-2022) за студентите от факултет "Математика и информатика"

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дария Иванова и Ивайло Иванов спечелиха бронзови медали от Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ (CompMath-2022), която се проведе от 28 до 30 октомври 2022 г. в гр. Банкя в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти на Министерството на образованието и науката, при домакинството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Членове на отбора на факултет „Математика и информатика” бяха студентите Ивайло Ангелов Иванов и Алекси Алексиев Иванов от специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“, II курс, Десислава Генадиева Николова и Дария Иванова Иванова от специалност „Софтуерно инженерство“, III курс и Антоанета Димчова Цветанова от специалност „Компютърни науки“, IV курс.

Ръководител и треньор на отбора на ВТУ бе проф. Стефка Христова Буюклиева, катедра „Алгебра и геометрия”.


СПОДЕЛИ В