Тържествено откриване на академичната 2022/2023 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


Уважаеми колеги,
заповядайте на тържественото откриване на академичната 2022/2023 година
във Великотърновския университет на 19.09.2022 г. от 11:00 часа.

Срещата на Деканското ръководство и преподавателите със студентите от първи курс
ще се проведе на 19.09.2022 г. от 14:00 часа,
зала 1, учебен корпус 4 на ВТУ, ул. „арх. Георги Козаров“, № 1.

На срещата ще бъдат връчени студентските книжки и ще бъде разяснена организацията на учебния процес.


НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ!


ДЕКАН
НА ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“
ДОЦ. Д-Р МАРИЯНА НИКОЛОВА

СПОДЕЛИ В