График за провеждане на ликвидационната изпитна сесия за учебната 2021/2022 година (01.09.2022 г. – 10.09.2022 г.)

График за провеждане на ликвидационната изпитна сесия за учебната 2021/2022 година (01.09.2022 г. – 10.09.2022 г.)


Всеки студент следва:

  • - да провери актуалната информация в страницата на факултета (Обучение/изпитни сесии) тук два дни преди насрочената дата;
  • - при електронно провеждане на изпита, предварително да се свърже със съответния преподавател (по електронната поща), за да му бъде предоставен линк за провеждане на изпита.

Преподавател

Дата

Час

Специалност

Дисциплина

Начин на провеждане

зала

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

cv.georgieva@live.uni-vt.bg

01.09.2022 г.

09:00

за всички

за всички

електронно

///////////////////

Д-р Венелин Монев

venelinmonev@gmail.com

01.09.2022 г.

12:00

за всички

за всички

електронно

///////////////////

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

01.09.2022 г

09:00

за всички

„Алгоритми и структури от данни“, „Алгоритми върху графи“, „

Присъствено

4К, зала 501

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

01.09.2022

08:00

КН, И , ПОМИ, ИБДМ

„Диференциална геометрия“, „Комплексен анализ“, „Теория на аналитичните функции“, „Математика“

Присъствено

4К, зала 501

Доц. д-р Емилиян Петков

petkovemiliyan@gmail.com

e.petkov@ts.uni-vt.bg

01.09.2022 г.

11:00

за всички

за всички

електронно

////////////////

Гл. ас. д-р Васил Милев

v.milev@ts.uni-vt.bg

01.09.2022г.

10:00

за всички

за всички

Присъствено

4К, зала 408

Гл. ас. д-р Росица Радоева

r.radoeva@ts.uni-vt.bg

01.09.2022 г.

10:00

за всички

за всички

Присъствено

4К, зала 405

Комисия за изпит по „Числени методи“, „Диференциални уравнения“

02.09.2022г.

05.09.2022 г.

10:00

За всички

„Числени методи“, „Диференциални уравнения“

Присъствено

4К, зала 404

4К, 405Б

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

02.09.2022 г

09:00

за всички

Дискретна математика“, „Дискретни структури“

Присъствено

4К, зала 504

Доц. д-р Иванка Минчева

i.mincheva@ts.uni-vt.bg

02.09.2022г.

13:00

за всички

За всички

Присъствено

4К, зала 504

Доц. д-р Мариана Петрова

mm_p@abv.bg

m.petrova@ts.uni-vt.bg

02.09.2022 г.

10:00

За всички

За всички

електронно

////////////////

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

09.09.2022 г.

09:00

магистри

За всички

Присъствено

4К, зала 101

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

10.09.2022 г.

09:00

СИ, ПОБИИТ, ПОГИТ, ПОИИТ

„Увод в програмирането“, С#

Присъствено

4К, зала 405

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

10.09.2022 г.

13:00

Филиал- Враца

За всички

електронно

////////////////

Проф. Олег Асенов

olegasenovpc@gmail.com

o.asenov@ts.uni-vt.bg

02.09.2022 г.

09:00

За всички

За всички

електронно

////////////////

Доц. д-р Валентин Бакоев

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

03.09.2022 г.

17:00

за магистри

По всичко

електронно

////////////////

Доц. д-р Любомир Христов

lyubomir.hristov@gmail.com

lubomir.hristov@ts.uni-vt.bg

05.09.2022г.

10:00

За всички

По всичко

електронно

////////////////

Ас. д-р Десислава Георгиева

d.georgieva@ts.uni-vt.bg

03.09.2022 г.

09:00

За всички

За всички

електронно

////////////////

Ас. д-р Жоржета Ангелова

zh.angelova@ts.uni-vt.bg

03.09.2022 г.

10:00

За всички

За всички

електронно

////////////////

Проф. дмн Стефка Буюклиева

stefka@ts.uni-vt.bg

05.09.2022 г.

09:00

За всички

За всички

Присъствено

4К, зала 405

Гл. ас. д-р Теодор Калушков

t.kalushkov@ts.uni-vt.bg

05.09.2022 г.

10:00

за всички

за всички

електронно

////////////////

Гл. ас. д-р Мария Джумалиева- Стоева

m.dzhumalieva@ts.uni-vt.bg

05.09.2022 г.

09:00

за всички

за всички

Присъствено

4К, зала 404

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

07.09.2022 г

09:00

КН, ПОМИ

"Алгоритми и структури от данни"

Присъствено

4К, зала 501

Доц. д-р Ивайло Дончев

i.donchev@abv.bg

i.donchev@ts.uni-vt.bg

07.09.2022 г.

10:00

СИ

за всички

Присъствено

4К, зала 101, 402А

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

07.09.2022 г.

08:00

КН, И , ПОМИ

„Линейна алгебра“

Присъствено

4К, зала 101

Доц. д-р Златко Върбанов

vtgold@yahoo.com

zl.varbanov@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

09:00

За всички

За всички

Присъствено

4К, зала 502

Доц. д-р Ивайло Дончев

i.donchev@abv.bg

i.donchev@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

10:00

КН, И

за всички

Присъствено

4К, зала 101, 402А

Доц. д-р Милен Христов

m.hristov@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

08:00

КН

„Геометрия“

Присъствено

4К, зала 101

проф. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

08:00

ПОМИ, Информатика от минали години, всички специалности

„Математика“, „Аналитична геометрия“,

електронно

тук

проф. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

08:30

И

„Геометрия“,

електронно

тук

проф. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

08:30

ПОМИ

„Компютърна математика“

електронно

тук

проф. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

08:30

ПОМИ, Враца

„Компютърна математика“

електронно

тук

Гл. ас. д-р Димо Милев

d_mileff@mail.bg

08.09.2022 г.

12:00

“Английска филология“

„Компютърна текстообработка“

Ректорат

Ректорат

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

p.byalmarkova@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

10:00

за всички

за всички

електронно

////////////////

Доц. д-р Марияна Николова

m.nikolova@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г

10:00

за всички

за всички

Присъствено

4К, зала 401

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

t.stefanov@ts.uni-vt.bg

08.09.2022 г.

12:30

за всички

за всички

електронно

////////////////

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

m.stefanova@ts.uni-vt.bg

09.09.2022г.

09:00

за всички

за всички

електронно

////////////////

Доц. д-р Юлиана Дошкова

j_doshkova@yahoo.com

doskova@ts.uni-vt.bg

09.09.2022г.

09:00

за всички

за всички

Присъствено

4К, зала 405

Доц. д-р Тодор Тодоров

todorvt@abv.bg

t.todorov@ts.uni-vt.bg

09.09.2022 г.

09:00

за всички

за всички

Присъствено

4К, зала 502

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

lexcom@abv.bg

m.galabov@ts.uni-vt.bg

09.09.2022 г.

09:00

За всички

За всички

Присъствено

4К, зала 101

Доц. д-р Доника Вълчева

d.valcheva@ts.uni-vt.bg

09.09.2022 г.

11:00

За всички

За всички

Присъствено

4К, зала 401

проф. д-р Галя Накова,

g.nakova@ts.uni-vt.bg

09.09.2022 г.

08:30

ПОМИ, СИ

„ЛААГ“, „Синтетична геометрия“

Присъствено

4К, зала 504

Гл. ас. д-р Силвия Върбанова

s.varbanova@ts.uni-vt.bg

09.09.2022 г.

10:00

за всички

за всички

електронно

////////////////

Проф. д-р Димитър Цветков

d.tsvetkov@ts.uni-vt.bg

09.09.2022 г.

14:00

за всички

за всички

електронно

////////////////


Залите за провеждане на присъствените изпити ще бъдат допълнително уточнени в края на м. август 2022 г.

СПОДЕЛИ В