График на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2021/2022 година, ОКС „бакалавър“

График на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2021/2022 година, ОКС „бакалавър“ (Редовна сесия: 17.01-06.02.2022 г. / Поправителна сесия: 07.02-13.02.2022 г.)

Информация с изискванията и началния час за провеждането на изпитите е публикувана в електронната система Е-студент

Студентите, които имат неположен изпит от предходна учебна година, е необходимо да заявят индивидуален протокол в Центъра за административно обслужване на студенти и да се свържат с титуляря по дисциплината, за да им бъде предоставен линк за изпита и/или изпитно задание.

1 курс, специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Аналитична геометрия

27.01.2022г. от 08;00- теория

26.01.20202г. от 08:00ч.- писмен изпит

10.02.2022г. от 08:00ч.

доц. д-р Галя Накова

Линейна алгебра

19.01.2022г. от 09:00ч.-писмен изпит

20.01.2022г. от 09:00ч.- теория

07.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

23.01.2022г. от 09:00

09.02.2022г. от 09:00ч.

проф. д-р Димитър Цветков, ас. Александър Андонов

Основи на програмирането

02.02.2022г. от 09:00ч.

08.02.2022г. от 14:00ч.

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. Валентин Тонков

Увод в информатиката

04.02.2022г. от 09:00ч.

08.02.2022г. от 09:00

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Български език и стил

///////////

11.02.2022г. от 09:00ч.

ас. д-р Илияна Димитрова

Увод във висшата математика

////////////////

12.02.2022г. от 09:00ч.

 доц. д-р Иванка Минчева

2 курс, специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Дискретна математика

26.01.2022г. от 10;00ч.- задачи

28.01.2022г. от 10:00ч.- теория

11.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Валентин Бакоев

Компютърни мрежи и комуникации

19.01.2022г. от 10:00ч.

08.02.2022г. от 10;00ч.

Ще бъде уточнена допълнително

гл. ас. д-р Теодор Калушков

Училищен курс по алгебра и анализ

20.01.2022г. от 13:00ч.

10.02.2022г. от 13:00ч.

Проф. д-р Виолета Маринова

Училищен курс по геометрия

24.01.2022г. от 13;00ч.

07.02.2022г. от 13:00ч.

Доц. д-р Иванка Минчева

Специализиран английски език

//////////////////

09.02.2022г. от 16:00ч.

Анелия Иванова

Физическо възпитание и спорт

(за  Задължителни и допълнителни занимания)

/////////////////////

09.02.2022г. от 14:00ч.

Димитър Николов

Комплексен анализ

/////////////////////

13.02.2022г. от 09:00ч.

Проф. д-р Милко Такев

Диференциални уравнения

/////////////////

12.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. д-р Георги Георгиев

3 курс, специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Операционни системи

28.01.2022г. от 10:00ч.

07.02.2022г. от 10;00ч.

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски

Педагогика

17.01.2022г. от 09:00ч.

07.02.2022г. от 14:00ч.

Гл. ас. д-р Силвия Тодорова

Психология

04.02.2022г. от 13;00ч.

08.02.2022г. от 13;00ч.

Доц. д-р Марияна Няголова, Елена Йорданова

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

//////////////////

10.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Стоянка Георгиева-Лазарова

Физическо възпитание и спорт (за  Задължителни и допълнителни занимания)

//////////////////////

/////////////////////

Бранимир Маринов

Числени методи

/////////////

10.02.2022г. от 10:30ч.

Проф. д-р Георги Георгиев

Физика

/////////////

10.02.2022г. от 10:30ч.

Проф. д-р Георги Георгиев

4 курс, специалност „Педагогика на обучение по математика и информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Методика на обучението по информатика

18.01.2022г. от14:00ч.

10.02.2022г. от 14:00ч.

Доц. д-р Ивайло Дончев, Габриела Чотова

Методика на обучението по математика – специална част

26.01.2022г. от 14;00ч.

09.02.2022г. от 14;00ч.

Ас. д-р Десислава Георгиева

Приобщаващо образование

20.01.2022г. от 10:00ч.

11.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Катерина Дончева

Защита на населението и околната среда (за  Задължителни и допълнителни занимания)

/////////////////

07.02.2022г. от 13:00ч.

Ст. Преп. Диана Нешкова

Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии

//////////////////////

07.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Марияна Николова

Текуща педагогическа практика по математика

///////////////

08.02.2022г. от 15:00ч.

Евелина Георгиева Любомирова

Физическо възпитание и спорт (за  Задължителни и допълнителни занимания)

//////////////////////////

12.02.2022г. от 12:00ч.

гл. ас. д-р Асен Борисов Атанасов

Практикум за решаване на задачи от училищния курс по математика

////////////////////

13.02.2022г. от 13:00ч.

Проф. д-р Виолета Маринова

Методи за проверка и оценка на знанията по математика

///////////////

11.02.2022г. от 15;00ч.

Доц. д-р Иванка Минчева

1 курс, специалност „Компютърни науки”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Линейна алгебра

17.01.2022г. от 09;00ч.- задачи

18.01.2022г. от 09:00ч. -теория

08.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

27.01.2022г. от 10:00ч. задачи

28.01.2022г. от 10:00ч.-теория

10.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Любомир Христов, ас. Алкесандър Андонов

Организация на компютърната система

01.02.2022г. от 10:00ч.

11.02.2022г. от 09:00ч.

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Мирослав Петров,

Основи на програмирането

21.01.2022г. от 10:00ч.

09.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Емилиян Петков, Иво-Абдел Хаким Рабуш, гл. ас. д-р Милена Стефанова

Увод в компютърните науки

25.01.2022г. от 09:00ч.

07.02.2022г. от 15:00ч.

Доц. д- Марияна Николова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Български език и стил

/////////////

12.02.2022г. от 10:00ч.

ас. Анита Иванова Тодоранова-Душкова

2 курс, специалност „Компютърни науки”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Автомати и теория на езиците

26.01.2022г. от 09:00ч.

11.02.2022г. от 14:00ч.

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Методология на програмирането

21.01.2022г. от 09:00ч.

07.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Ивайло Дончев, доц. д-р Доника Вълчева

Теория на вероятностите и математическа статистика

03.02.2022г. от 10:00ч.

12.02.2022г. от 10:00ч.

проф. д-р Димитър Цветков, ас. Александър Андонов

Числени методи

27.01.2022г. 10:30ч.- теория

28.01.2022г. 10:30ч.- задачи

29.01.2022г.от 10:30ч.- задачи

10.02.2022г. от 10:30ч.

Проф. д-р Георги Георгиев

Алгоритми и структури от данни

31.01.2022г. от 09:00ч.

08.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Златко Върбанов, ас. Даниел Дамянов

Физическо възпитание

///////////

//////////////////

гл.ас. д-р Бранимир Иванов Маринов

Програмни интерфейси

//////////////

11.02.2022г. от 09;00

доц. д-р Емилиян Петков, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Специализиран английски език- I част

//////////////

09.02.2022г. от 10:00ч.

преп. Маруся Петкова Христова

3 курс, специалност „Компютърни науки”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Изкуствен интелект

18.01.2022г. от 09:30ч.

08.02.2022г. от 09:30ч.

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Информационни системи

21.01.2022г. от 09:00ч.

09.02.2022г. от 09:00ч.

Доц. д-р Цетанка Георгиева-Трифонова,  гл. ас. д-р Стефан Калчев

Операционни системи

28.01.2022г. от 10:00ч.

10.02.2022г. от 10:00ч.

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски

DHTML

25.01.2022г. от 10:00ч.

11.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Компресиране на информация

///////////////

07.02.2022г. от 10:00ч.

проф.-дмн Стефка Буюклиева

4 курс, специалност „Компютърни науки”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Езикови процесори

28.01.2022г. от 10;00ч.

12.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Юлиана Дошкова

Компютърно зрение

20.01.2022г. от 09:00ч.

09.02.2022г. от 09:00ч.

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Невронни мрежи

04.02.2022г. от 10:00ч.

07.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

C#

01.02.2022г. от 09:00ч.

11.02.2022г. от 14:00ч.

Доц. д-р Златко Върбанов, Петър Тодоров

Разработване и управление на проекти

////////////////////////////

11.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Доника Вълчева

Мултимедийни технологии

17.01.2022г. от 10:00

13.02.2022г. от 11:00ч.

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова,

Защита на населението и околната среда

/////////////////

07.02.2022г. от 13:00ч.

Диана Нешкова

WAP технологии

//////////////////////////

08.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Теория на кодирането

///////////////////////////

10.02.2022г. от 09:00ч.

Проф. дмн Стефка Буюклиева

Електронен бизнес

//////////////

09.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Милена Стефанова


1 курс, специалност „Информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Аналитична геометрия

26.01.2022г. от 08:00ч.- практика

27.01.2022г. от 08:00ч.- теория

10.02.2022г. от 08:00ч.

проф. д-р Галя Накова

Линейна алгебра

19.01.2022г. от 09:00ч.- практика

20.01.2022г. от 09:00ч.- теория

07.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

23.01.2022г. от 09:00ч.

09.02.2022г. от 09:00ч.

Проф. д-р Димитър Цветков, ас. Александър Андонов

Основи на програмирането

02.02.2022г. от 9:00ч.

08.02.2022г. ор 14:00ч.

доц. д-р Ивайло Дончев, хон. преп. Атанас Христов

Увод в информатиката

////////////

08.02.2022г. от 09:00ч.

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Димо Милев

Компютърни архитектури

01.02.2022г. от 12:00ч.

11.02.2022г. от 11:00ч.

Проф. д-р Мирослав Гълъбов, ас. д-р Васил Милев

2 курс, специалност „Информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Дискретна математика

26.01.2022г. от 10;00ч. –задачи

28.01.2022г. от 10:00ч.- теория

10.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Валентин Бакоев

Алгоритми и структори от данни

20.01.2022г. от 09:00ч.- задачи

21.01.2022г. от 09:00ч.

12.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Валентин Бакоев, Мария Пашинска

Геометрия

17.01.2022г. от 08;00ч.

08.02.2022г. от 08:00ч.

Проф. д-р Галя Нкова

Автомати и теория на езиците

29.01.2022г. от 12:00ч.

11.02.2022г. от 14:00ч.

доц. д-р Юлиана Дошкова – Тодорова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Микроконтролери и вградени устройства

/////////////////

09.02.2022г. от 11:00ч.

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Мирослав Петров

Физическо възпитание и спорт (за  Задължителни и допълнителни занимания)

//////////////

////////

гл.ас. д-р Асен Борисов Атанасов

3 курс, специалност „Информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Теория на вероятностите и математическа статистика

04.02.2022г. от 10:00ч.

12.02.2022г. от 10;00ч.

проф. д-р Димитър Цветков, ас. Александър Андонов,

Операционни системи

28.01.2022г. от 10:00ч.

07.02.2022г. от 10:00ч.

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски,

Компютърна графика

26.01.2022г. от 10:00ч.

09.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Емилиян Петков, Пеньо Лебамовски

Компютърни мрежи и комуникации

19.01.2022г. от 10:00ч.

08.02.2022г. от 10;00ч.

Ще бъде уточнена допълнително

гл. ас. д-р Теодор Калушков

Диференциални уравнения

21.01.2022г. от 10:30ч.

09.02.2022г. от 14:00ч.

Проф. д-р Георги Георгиев

Програмиране с DOT NET

////////////////////////

11.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Златко Върбанов, Габриел Петков

4 курс, специалност „Информатика”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Криптография

26.01.2022г. от 10:00ч.

07.02.2022г. от 10:00ч.

проф. дмн Стефка Буюклиева

Мултимедийни технологии

17.01.2022г. от 10:00

13.02.2022г. от 10:00ч.

 гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Моделиране на информационни системи

21.01.2022г. от 09;00ч.

09.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова,

 гл. ас. д-р Стефан Калчев

 WАР технологии

04.02.2022г. от 10:00ч

08.02.2022г. от 10:00ч.

проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Компютърни системи в обучението (то)

//////////////////

13.02.2022г. от 11:00ч.

гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

 Електронен маркетинг (то)

///////////////

07.02.2022г. от11:00ч.

доц. д-р Мариана Петрова


1 курс, специалност „Софтуерно инженерство”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Бази от данни

20.01.2022г. от 11:00ч.

09.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова,

гл. ас.  д-р Стефан Калчев, Иван Венцеславов Станев

Български език и стил (то)

////////////////

12.02.2022г. от 10:00ч.

ас. Анита Иванова Тодоранова-Душкова

Операционни системи

24.01.2022г. от 10:00ч.

проф. д-р Емилия Тодорова, Георги Шипковенски

Увод в програмирането

02.02.2022г. от 09:00ч.

07.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Златко Върбанов, ас. Даниел Дамянов, Петър Веселинов Йочев

Увод в уеб технологиите

20.01.2022г. от 12:00ч.

11.02.2022г. от 09:00ч.

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова, хон. преп. Никол Николаева Цапрева

2 курс, специалност „Софтуерно инженерство”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Дискретни структури

02.02.2022г. от 09:00ч.- задачи

04.02.2022г. от 09:00ч. -теория

10.02.2022г. от 09;00ч.

доц. д-р Валентин Бакоев

Изграждане на приложни програмни интерфейси (API)

28.01.2022г. от 09:00ч.

08.02.2022г. от 09:00

доц. д-р Златко Върбанов, гл. Даниел Дамянов, Габриел Петков

Математически анализ 1 ч.

17.01.2022г. от 09:00ч.

09.02.2022г. от 09:00

проф. д-р Милко Такев, ас. Александър Андонов

РНР базирани работни рамки

25.01.2022г. от 08:00ч.

08.02.2022г. от 08:00ч.

доц. д-р Тодор Тодоров, хон. преп.Юри Стойнов, хон. преп. Любомир Филипов

Системи на управление на съдържание

20.01.2022г. от 10:00ч.

11.02.2022г. от 13:00ч.

доц. д-р Юлиана Дошкова,

гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Програма на Java

////////////////

07.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Тодор Тодоров, Николай Ноев

Английски език

/////////////

12.02.2022. от 16:00ч.

Анелия Иванова

Физическо възпитание

/////////////

/////////////////

Данаил Киров

3 курс, специалност „Софтуерно инженерство”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Изкуствен интелект

04.02.2022г. от 10:00ч

08.02.2022г. от 10:00ч.

проф. дн. Олег Асенов, гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Управление на софтуерни проекти

26.01.2022г. от 12:00ч.

09.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Тодор Тодоров, хон. преп. Даниел Киров

Мобилни приложения за iOS

26.01.2022г. от 10:00ч.

08.02.2022г. от 10:00ч.

проф. дн. Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Основи на компютърна графика

26.01.2022г. от 10:00ч.

09.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Емилиян Петков, Пенъо Лебамовски

Метрики за анализ на качеството на кода

////////////////

10.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Ивайло Дончев, хон. преп. Иван Пеев

Автоматизирано тестване

17.01.2022г. от 10:00ч.

07.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. д-р Емилия Тодорова, Евгени Димитров

4 курс, специалност „Софтуерно инженерство”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Програмиране за Linux

22.01.2022г. от 10:00ч.

07.02.2022г. от 10:00ч.

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

Уеб програмиране с Java

26.01.2022г. от 10:00ч.

09.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Тодор Тодоров

Сензорни мрежи

20.01.2022г. от 10:00ч.

10.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Защита на населението и околната среда

////////////////

07.02.2022г. от 13:00ч.

Диана Нешкова

Технологии и разработване на приложения за виртуална реалност

//////////////////////////

09.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Емилиян Петков, Елица Бакалова

Графични WEB приложения с JAVAScript, WebGL и ThreeJS

04.02.2022г. от 10:00ч.

09.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. Д-р Емилиян Петков, д-р Павел Христов

Спектрални методи за обработка на данни с MATLAB

////////////////

12.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. Д-р Иван Симеонов

1 курс, специалност, „Информационно брокерство и дигитални медии”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Въведение в книгопечатането

19.01.2022г. от 11:00ч.

13.02.2022г. от 11:00ч.

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

Наука за комуникацията

31.01.2022г. от 10:00ч.

10.02.2022г. от 10:00ч.

проф. д-р Илиана Колева

Организация на компютърната система

01.02.2022г. от 10:00ч.

11.02.2022г. от 09:00ч.

проф. д-р Мирослав Гълъбов

Основи на програмирането

21.01.2022г. от 10:00ч.

09.02.2022г. от 10:00ч.

доц. д-р Емилиян Петков

Увод в компютърните науки

25.01.2022г. от 09:00ч.

07.02.2022г. от 15:00ч.

доц. д-р Марияна Николова

Български език и стил

17.01.2022г. от 10:00ч.

11.02.2022г. от 13:00ч.

ас. д-р Илияна Димитрова

История на информационната среда

/////////////////

14.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Живка Радева

2 курс, специалност „Информационно брокерство и дигитални медии”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Архивиране, криптиране и защита на данните

17.01.2022г. от 10:00ч.

08.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. дмн Стефка Буюклиева

Библиографски информационни системи

20.01.2022г. от 10:00ч.

10.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Александър Ковачев

Вероятности и статистика

24.01.2022г. от 10:00ч.

11.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. д-р Димитър Цветков, Александър Андонов

Информационни екосистеми и дигитални медии

31.01.2022г. от 10:00ч.

13.02.2022г. от 10:00ч.

ас. д-р Васил Милев

Методи за обработка на данни и документи

27.01.2022г. от 10:00ч.

07.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Живка Радева

Разработване и управление на проекти

/////////////////////

09.02.2022г. от 14:00ч.

Доц. Д-р Доника Вълчева

Английски език I част

//////////////////////////

12.02.2022г. от 10:00ч.

Анелия Иванова

3 курс, специалност „Информационно брокерство и дигитални медии”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Информационен риск мениджмънт

17.01.2022г. от 11:00ч.

07.02.2022г. от 11:00ч.

Ас. д-р Стефка Чернева

Комуникационни технологии и мрежи

20.01.2022г. от 10:00ч.

10.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. дн Олег Асенов, гл. ас. д-р Герги Шипковенски

Медии и реклама

18.01.2022г. от 17:00ч.

07.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. Д-р Стефан Серезлиев

Софтуерна и медийна ергономия

28.01.2022г. от 14:00ч.

11.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Уеб дизайн и CMS

25.01.2022г. от 10:00ч.

11.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. Д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Дигитална видео-аудио обработка

///////////////////////

13.02.2022г. от 10:00ч.

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова, ас. д-р Васил Милев

Английски език III част

//////////////////////////////

09.02.2022г. от 10:00ч.

Анелия Иванова

4 курс, специалност „Информационно брокерство и дигитални медии”

Дисциплини

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподаватели

Интерактивни медии

18.01.2022г. от 10:00ч.

07.02.2022г. от 10:00ч.

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

Електронна търговия

20.01.2022г. от 11:00ч.

09.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. д-р Мирослав Гълъбов, Гл. ас. д-р Милена Стефанова

Медийни среди с виртуална и добавена реалнсот

24.01.2022г. от 10:00ч.

08.02.2022г. от 10:00ч.

Доц. Д-р Емилиян Петков, Елица Бакалова

Облачни информационни услуги SaaS, DaaS, ISaaS

26.01.2022г. от 10:00ч.

10.02.2022г. от 10:00ч.

Проф. дн Олег Асенов, гл. ас. д-р Георги Шипковенски

Онтологии и семантичен уеб

28.01.2022г. от 13:00ч.

11.02.2022г. от 12:00ч.

Доц. Д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Испанкси език

////////////////////////

///////////////////////

Галина Върлинкова

Защита на населението и околната среда

///////////////////

07.02.2022г. от 13:00ч.

Ст. преп. Диана Нешкова

СПОДЕЛИ В