Официално връчване на дипломите на випуск 2020

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ

НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“

ВИПУСК 2020

На 18 юни 2021 г. от 15,00 ч. в Аулата на Великотърновския университет се състоя церемонията по официално връчване на дипломите на абсолвентите от факултет „Математика и информатика“ - випуск 2020.

Тази година тържественият ритуал се осъществи с любезното съдействие на:

  • ПРАЙМ ХОЛДИНГ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ
  • СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
  • РЕКТОРА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Шестдесет и девет абсолвенти на випуск 2020 на факултет „Математика и информатика“ се дипломираха по 5 бакалавърски програми и 8 магистърски специалности.

  • Дипломираните бакалаври през 2020 г. са 46 по 5 програми:
  • Софтуерно инженерство, Компютърни науки, Информатика, Педагогика на обучението по математика и информатика и Книгоиздаване със среден успех от следването и дипломирането – Мн. добър (5,37)
  • Абсолвентите от бакалавърските програми с отлична диплома са 25, шест от които са отличени с грамота и награда „Отличник на випуск 2020“

  • Дипломираните магистри през 2020 г. са 23 по 8 програми:
  • Среден успех от следването и дипломирането - Отличен (5,89)
  • Отличниците на випуск 2020 за ОКС „магистър” са 21, осем от които са с грамота и награда „Отличник на випуск 2020“

Абсолвентите получиха награди, предоставени от ПРАЙМ ХОЛДИНГ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ и СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

Студентите, дипломирали се през 2020 г. са 30-тия випуск на факултет „Математика и информатика“.

През 2020 г. завърши и първият випуск на специалност „Софтуерно инженерство“, чиито учебен план бе разработен в партньорство между научните екипи на университета и водещата българска ИT компания Прайм Холдинг.

През далечната 1987 година за първи път прекрачиха прага студентите от специалност „Математика и информатика“, една година по-късно започна обучението по образователна програма „Информатика“.

Новите реалности изискват и нови специалности. Това наложи през 2004 година да се стартира и обучение по специалност „Компютърни науки“, която беше първа за България тогава.

През 2016 година, когато в резултат на няколко годишна активна работа между университета и бизнеса, бе открита и най-новата бакалавърска програма „Софтуерно инженерство“. През 2020 г. се дипломира и първият випуск на специалността. Специална благодарност към екипа на Прайм Холдинг, c който бе разработена тази иновативна образователна програма, за активното участие в образователния процес, където специалистите от практиката споделиха със студентите практически опит и знания и ги запознаха c най-актуалните тенденции в сектора.

Церемонията бе открита от декана на факултета – доц. д-р Марияна Николова.

Гости на тържеството бяха

проф. дфн Вихрен Бузов,
зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията на ВТУ

Димитър Начков,
изпълнителен директор на ПРАЙМ ХОЛДИНГ ЕАД, гр. Пловдив


Доц. д-р Георги Тодоров,
декан на факултет „Математика и информатика”
(2011-2012)

и почетен професор на ВТУ

Проф. д-р Мирослав Гълъбов,
декан на факултет „Математика и информатика”
(2012-2019)

Александър Узунов,
Председател на Студентския съвет на
Великотърновския университет

Събитието уважиха преподаватели, работодатели, близки и приятели на абсолвентите.


Приветствие от името на абсолвентите на випуск 2020 поднесе
Димитър Лъчезаров Захариев от специалност „Софтуерно инженерство”

Отличници на випуск 2020


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА степен „БАКАЛАВЪР“


НИКОЛ НИКОЛАЕВА ЦАПРЕВА
СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,97


МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАТИКА”
ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,96


ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ЗАХАРИЕВ
СПЕЦИАЛНОСТ „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”
ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,93


СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СПЕЦИАЛНОСТ „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”
ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,93


РОСЕН ХИНОВ АНГЕЛОВ
СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,65

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА степен „МАГИСТЪР“


МАРИЯ РУМЕНОВА ПАШИНСКА
специалност „МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ”
отличен успех 6,00

ВЕНЕЛИН ПЕТЕВ ВЕНЕЛИНОВ
специалност „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ. ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
отличен успех 6,00


КАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6,00

МАРИЯНА ТОДОРОВА МАРИНОВА-СТОЯНОВА
СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6,00

МИЛА СТОЯНОВА МАРИНОВА
СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6,00


МИЛАНКА ХРИСТОВА БАНКОВА
СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6,00

МОНИКА ВЕЛИЗАРОВА ЯНЕВА
СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6,00

СВЕТЛАНА ИВАНОВА КЮРКЧИЕВА
СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6,00

Абсолвенти от специалност „Информатика“

Абсолвенти от специалност „Компютърни науки“

Абсолвенти от специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“

Абсолвенти от специалност „Софтуерно инженерство“

Випуск 2020 на факултет „Математика и информатика“ – ОКС „бакалавър“

Випуск 2020 на факултет „Математика и информатика“ – ОКС „магистър“

Усмивки, усмивки, усмивки …

Достъп до всички снимки от церемонията може получите чрез заявка по електронната поща на факултета: fmi@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В